Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2010

blackmagic
8400 b0da
blackmagic

szczęśliwym jest się wtedy, gdy kładziesz się jak najwcześniej spać tylko dlatego, że nie możesz się doczekać kolejnego poranka. gdy uśmiechasz się głupio nawet do filiżanki popołudniowej kawy. kiedy splątane słuchawki, nie są w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. i nie potrzebujesz zjeść tabliczki czekolady bo wystarczy Ci przelotny uśmiech jednego z obcych przechodniów.

http://moblo.pl/profile/abstracion
blackmagic
5783 2cd9
Reposted fromblubbb blubbb viakillingmesoftly killingmesoftly
blackmagic
Do want. 
Reposted fromvith vith viakillingmesoftly killingmesoftly
blackmagic
2719 e675 500
blackmagic
biegnę do ciebie deszczem w butach
— fisz emade
blackmagic
8267 3109
Reposted fromaillie aillie viakillingmesoftly killingmesoftly

July 11 2010

blackmagic
blackmagic
5726 109c 500
blackmagic
6321 d1a7
Reposted fromasia-em asia-em viakillingmesoftly killingmesoftly
blackmagic
Muzyka to naprawdę mocny narkotyk. Może cię zatruć, podnieść na duchu lub sprawić, że rozchorujesz się, nie wiedząc dlaczego.
blackmagic
blackmagic
blackmagic
2741 bebe
blackmagic
Nie szukaj ideału. Bo ideałów nie ma. Znajdź kogoś, kto zdenerwuje Cie jak nikt inny. Kogoś, czyj dotyk sprawi, że odlecisz do innego świata. Przy kim nie będziesz chciała udawać nic.
Reposted fromfairyland fairyland viatruuuuskafkofa truuuuskafkofa
blackmagic
9743 9a2d
OMNOMNOMNOMNOM
blackmagic
- Nie potrafisz przyjmować świata na trzeźwo?
- Potrafię, ale wolę nie.
— Charles Bukowski
blackmagic
najbardziej bolesna jest myśl, że już za niedługo zapomnisz o mnie na zawsze.

June 26 2010

blackmagic
0246 25e7
Reposted fromMMF MMF vianienasycenie nienasycenie
blackmagic
3078 d0c2
kolejne 2,5 miesiąca spedzam w oknie, czekając aż wrócisz. 
załóżmy, że nie tęsknie. 
Reposted fromGaa Gaa vianienasycenie nienasycenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl